Tema 3

Kullanıcı Deneyiminde Gelecek Öngörüleri

Aykut Coşkun, Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü

Bahar Şener-Pedgley, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

“Kullanıcı Deneyimi (UX) için Tasarım” alanında başarılı olmak, tasarımcıların ve tasarım araştırmacılarının öngörülü olması ve şüphesiz onları bekleyen yeni ürün, servis ve beraberinde sunacakları yeni deneyimlere de hazırlıklı olmalarını gerektirmekte. Akademi (araştırma) doğası gereği geleceği düşünüp öncülük yaparken, endüstriden (pratik) ise mevcut ve gerçekçi problemlere odaklanarak uygulanabilir rasyonel çözümler üretebilmesi beklenmekte. Teknoloji koşar adımlarla yoluna devam ederken kullanıcı deneyiminin ona ayak uydurmaya çalışan, gelişmekte olan bir alan olduğu düşünülürse, araştırma ve pratik arasındaki sınır ve rol farklılıklarının da zaman zaman kaybolduğu gözlenebilir.

  • Tasarımcılar bu hızlı değişimler bağlamında doğru öngörüler üretmede ne derece yetkinler? Ne tür yöntem ve araçlara ihtiyaç duymaktalar? 
  • İyi öngörü mü, yoksa iyi araştırma mı daha iyi kullanıcı deneyimi yaratılmasını sağlayabilir?
  • Teknolojik yolculuğun beraberinde getirdiği gelecekte (Örn. web, mobil uygulamalar, nesnelerin interneti…) bizleri ne tür ürün/servis ve kullanıcı deneyimleri beklemekte? 
  • Kullanıcı deneyimi tasarımı ve araştırmalarına dair gelecek öngörüleri neler?

Bunlar değişimlerin akla getirdiği sorulardan sadece birkaçı. Oturum, kullanıcı deneyimi için tasarım ve araştırmalarında mevcut durumu, karşılaşılan sorunları, geleceğe dair öngörüleri, alanı geliştirecek yeni yaklaşım ve yöntem önerilerini tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, yukarıda listelenen sorular ve ötesine cevap arayışında olan çalışmaları davet etmektedir.

Kaynakça

Albert, W. ve Tullis, T. (2013). Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics.Newnes.

Bargas-Avila, J. A. ve Hornbæk, K. (2011). Old Wine in New Bottles or Novel Challenges: A Critical Analysis of Empirical Studies of User Experience. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2689-2698. ACM.

Garrett, J. J. (2010). Elements of User Experience: The User-Centered Design for the Web and Beyond. Pearson Education.

Law, E. L. C., Roto, V., Hassenzahl, M., Vermeeren, A. P. ve Kort, J. (2009). Understanding, Scoping and Defining User Experience: A Survey Approach. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 719-728. ACM.

Vermeeren, A. P., Law, E. L. C., Roto, V., Obrist, M., Hoonhout, J. ve Väänänen-Vainio-Mattila, K. (2010). User Experience Evaluation Methods: Current State and Development Needs. In Proceedings of the 6th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Extending Boundaries. 521-530. ACM.