Tema 2

Dönüşen Dünyada Tasarım Eğitimi ve Pratiğinin Geleceği

Gülen Özdemir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Pınar Kaygan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Güncel tespitlere göre bugün ilkokula giden öğrencilerin yaklaşık üçte ikisi büyüdüklerinde henüz adı konmamış mesleklerde çalışıyor olacaklar (Davidson, 2012). Gelişen teknolojik olanaklar sayesinde bilgiye erişimin giderek kolaylaşması, eğitimin odağını öğretmenden öğrenciye tek yönlü bilgi aktarımından uzaklaştırıyor. Artık öğrenciler internet erişimi sayesinde çok sayıda bilgi kaynağına oturdukları yerden ulaşabiliyorlar; saygın uluslararası üniversiteler de derslerini herkesin erişimine açık, ücretsiz olarak yayımlayarak onları destekliyor. Geleneksel öğrenme ortamları bu şekilde köklü bir dönüşüme zorlanıyor. Udemy, MissionU ve Lambda School gibi kurumlar, alternatif eğitim ortamları olarak varlık göstermeye başlayalı birkaç yıl oldu bile (Eğitim Evriliyor mu?).

Üstelik mevcut eğitim ortamlarında üniversite eğitimiyle elde edilen ünvanların yerini, yetkinlikler almaya başladı. IBM’in Amerika’daki çalışanlarının %15’i üniversite diplomasına sahip değil. Google ve Apple gibi teknoloji şirketlerinin yanı sıra hizmet sektöründen Hilton ve Starbucks ile finans sektöründen Bank of America gibi pek çok firmada işe başvuru ve kabul için üniversite diploması zorunluluğu artık yok. Neredeyse tüm meslekler, yeni teknolojiler ile bilgi ve iletişim araçlarının gelişimi dolayısıyla dönüşen iş yaşantısına uyum sağlamak için dönüşmekte (Resnick, 2017).

Dünya Ekonomik Forumunun, iş dünyasında yaşanan bu değişim ışığında 2020 yılı için belirlediği yetkinlikler listesi karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, insan yönetimi, işbirliği, duygusal zeka, karar verme, hizmet odaklılık, müzakere ve bilişsel esneklikten oluşuyor. Listeyi gözden geçirdiğimizde sıralanan maddelerin çoğunun tasarım disiplini içerisinde yer alan beceriler olması dikkat çekici. 

Bu tema altında, dönüşen dünyada tasarım eğitiminin ve pratiğinin geleceğini tartışmaya açmayı amaçlıyoruz:

– Yaşanan bu dönüşümün, tasarımın dünyada ve Türkiye’de genişleyen tanımıyla nasıl bir ilişkisi var? Mevcut tanım, ilerleyen on yıllarda nasıl bir yöne evrilebilir?

– Tasarımcının rolü ile sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikler bu dönüşümden nasıl etkilenmektedir? 

– Yaşanan bu dönüşüm, tasarımcılara çalışma alanları, meslekler ve disiplinler arası ne gibi geçiş olanakları sunuyor ya da sunacak? 

– Problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi yetkinliklerin genelgeçer yetkinlikler olması tasarım pratiğinin ve eğitiminin değerini nasıl etkiler?

Kaynakça

Davidson, C. N. (2012). Now You See It: How Technology and Brain Science Will Transform Schools and Business for the 21st Century. Penguin Books.

Erkut, E. (2019). Eğitim Evriliyor mu?. 7 Mayıs 2019 tarihinde https://medium.com/@ErhanErkut/e%C4%9Fitim-evriliyor-mu-f9eff5fc63c adresinden erişildi.

Resnick, M. (2017). Lifelong Kindergarten. MIT Press.