Önemli Tarihler

Bildiri sunumu özetlerinin teslimi: 13 Ekim 2019

Bildiri sunumu özetlerinin teslimi (uzatma): 25 Ekim 2019

Bildiri sunumu özetleri için ön değerlendirmelerin açıklanması: 18 Kasım 2019

Bildiri metni teslimi: 3 Şubat 2020

Çalıştay önerisi teslimi: 3 Şubat 2020

Hakem değerlendirmelerinin açıklanması: 27 Nisan 2020

Çalıştay önerisi değerlendirmelerinin açıklanması: 27 Nisan 2020

Kayıtlar: 8 Haziran 2020 – 8 Eylül 2020 (12:00’a kadar)