Kurullar

UTAK2020 Düzenleme Kurulu

Gülay Hasdoğan
Senem Turhan
Mehtap Öztürk Şengül
Dalsu Özgen Koçyıldırım
Aslıhan Tokat
Sıla Umulu

Temalı Oturum Başkanları

TEMA 1: Bilimkurgu ve Alternatif Geleceklerin Tasarımı

Harun Kaygan, Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Fazıl Akın, Öğr. Gr., PAmukkale Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Arsev Umur Aydınoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TEKPOL

TEMA 2: Dönüşen Dünyada Tasarım Eğitimi ve Pratiğinin Geleceği

Gülen Özdemir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Pınar Kaygan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

TEMA 3: Kullanıcı Deneyiminde Gelecek Öngörüleri

Aykut Coşkun, Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü

Bahar Şener-Pedgley, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

TEMA 4: Meslek Politikaları

Fatma Korkut, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Gülay Hasdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

TEMA 5: Sürdürülebilirlik ve Tasarım: Araştırma ve Eğitimde Açık Tasarım, Kişiselleştirme ve Maker Kültürü

Çağla Doğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Yekta Bakırlıoğlu, Limerick Üniversitesi, Tasarım Okulu, İrlanda

Ezgi Ozan Avcı, Yaşar Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

TEMA 6: Tasarımcının Rolü ve Tasarım Süreçleri Üzerinden Otorite, Katılım ve Özdüşünümsellik

Yekta Bakırlıoğlu, Limerick Üniversitesi, Tasarım Okulu, İrlanda

Erman Örsan Yetiş, Ankara Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Bölümü

Senem Turhan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

UTAK2020 Bilimsel Kurulu

Yakında açıklanacaktır.