Kurullar

UTAK2020 Düzenleme Kurulu

Gülay Hasdoğan
Senem Turhan
Mehtap Öztürk Şengül
Dalsu Özgen Koçyıldırım
Aslıhan Tokat
Sıla Umulu
Sezen Yüksel

Temalı Oturum Başkanları

Bilimkurgu ve Alternatif Senaryoların Tasarımı

Harun Kaygan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Fazıl Akın, Pamukkale Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Arsev Umur Aydınoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TEKPOL

Dönüşen Dünyada Tasarım Eğitimi ve Pratiğinin Geleceği

Gülen Özdemir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Pınar Kaygan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Kullanıcı Deneyiminde Gelecek Öngörüleri

Aykut Coşkun, Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü

Bahar Şener-Pedgley, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Sürdürülebilirlik ve Tasarım: Araştırma ve Eğitimde Açık Tasarım, Kişiselleştirme ve Maker Kültürü

Çağla Doğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Yekta Bakırlıoğlu, Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü

Ezgi Ozan Avcı, Yaşar Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Tasarımcının Rolü ve Tasarım Süreçleri Üzerinden Otorite, Katılım ve Özdüşünümsellik

Yekta Bakırlıoğlu, Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü

Erman Örsan Yetiş, Bağımsız Araştırması

Senem Turhan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

UTAK2020 Bilimsel Kurulu

Aren Emre Kurtgözü (TEDÜ Üni., Endüstriyel Tasarım Böl.)

Armağan Karahanoğlu (Twente Üni., Tasarım, Üretim ve Planlama Böl.)

Aslı Günay (ODTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Ateş Gürşimşek (Roskilde Üni, İletişim ve Sanat Böl.)

Atınç Özdemir (ESTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Aydın Öztoprak (TOBB, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Aykut Coşkun (Koç Üni., Medya ve Görsel Sanatlar Böl.)

Ayşem G. Başar (Yeditepe Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Bahar Emgin (İYTE, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Bilge Merve Aktaş (Aalto, Tasarım Böl.)

Burçak Altay (Bilkent Üni., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)

Çağla Doğan (ODTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Canan Akoğlu (Design School Kolding Üni., Sosyal Tasarım Lab.)

Canan E. Ünlü (TEDÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Cem Alppay (İTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Çetin Tüker (MSGSÜ, Grafik Tasarım Böl.)

Çiğdem Kaya Pazarbaşı (İTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Dalsu Özgen (ODTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Damla Özer (TEDÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Deniz Leblebici-Başar (İTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Dilek Akbulut (Gazi Üni., Endüstriyel Tasarım Böl.)

Dilruba Oğur (ODTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Elçin Tezel (Bahçeşehir Üni., Endüstriyel Tasarım Böl.)

Engin Kapkın (ESTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Esra Bici Nasır (İzmir Ekonomi Üni., İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)

Evren Akar (UtrLAB)

F. Pınar Özemir (İTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Fatma Korkut (ODTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Figen Işık (ODTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Gökhan Öztürk (ODTÜ, Matematik ve Fen Alanları Eğitimi Böl.)

Gülay Hasdoğan (ODTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Gülçin Cankız Elibol (Hacettepe Üni., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)

Gülname Turan (İTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Gülşen Töre Yargın (ODTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Güzin Şen (ODTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Harun Kaygan (ODTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Hümanur Bağlı (İstanbul Şehir Üni., Endüstriyel Tasarım Böl.)

Işıl Oygür İlhan (Özyeğin Üni., Endüstriyel Tasarım Böl.)

Kerem Rızvanoğlu (Galatasaray Üni., İletişim Fak.)

Koray Gelmez (İTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Levent Şentürk (Osmangazi Üni., Mimarlık Böl.)

Melike Mühür (İYTE, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Murad Babadağ (Bahçeşehir Üni., Endüstriyel Tasarım Böl.)

Naz G. A. Börekçi Evyapan (ODTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Nazlı Cila (Amsterdam University of Applied  Sciences, Dijital Yaşam Merkezi Araştırma Grubu)

Nazlı Terzioğlu Özkan (Linköping Üni., Makine Tasarımı Böl.)

Nur Akkuş (ODTÜ, Eğitim Bilimleri Böl.)

Oğuzhan Özcan (Koç Üni., Medya ve Görsel Sanatlar Böl.)

Olgu Çalışkan (ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Böl.)

Özlem Er (İstanbul Bilgi Üni., Endüstriyel Tasarım Böl.)

Pelin Yıldız (Hacettepe Üni., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)

Pınar Kaygan (ODTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Renk Dimli Oraklıbel (Bahçeşehir Üni., Endüstriyel Tasarım Böl.)

Sedef Süner (TEDÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Serkan Güneş (Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Simge Göksoy (İstanbul Bilgi Üni., Endüstriyel Tasarım Böl.)

Şebnem Timur (İTÜ, Endüstriyel Tasarım Böl.)

Ufuk Demirbaş (Çankaya Üni., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)

Yasemin Eren Afacan (Bilkent Üni., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)