Konferansa Katılım

Konferansa katılım, tam metin bildiri sunumu ve çalıştay olmak üzere iki formatta yapılacaktır. Bildiriler ODTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanacak dijital konferans kitabında yer alacaktır. Çalıştay çıktılarının sunumu için ayrıca oturum düzenlenecektir. 

Bildiri Sunumu

Konferansa önerilen bildiriler, iki aşamalı bir süreçle değerlendirilecektir.

  1. Özet: Konferansa bildiri ile katılmak isteyenlerin, UTAK 2020 özet şablonuna (https://utak.id.metu.edu.tr/sablon-ve-kilavuzlar2020/adresinden indirilebilir) göre hazırladıkları en fazla 300 kelimelik özetleri 13 Ekim 2019 tarihine kadar utak@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir (lütfen e-posta başlığında UTAK BİLDİRİ ÖZETİ diye belirtiniz). Özetlerde çalışmanın amacı, araştırma sorusu, teorik yaklaşım ve araştırma yöntemleri açıkça ortaya koyulmalıdır. Özetler konferansın kapsamına uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye alınacak, değerlendirme sonuçları 18 Kasım 2019 tarihinde duyurulacaktır.
  2. Bildiri tam metni: Ön değerlendirme sonucunda kabul edilen önerilerin, başlık, özet, en fazla beş anahtar kelime ve kaynakça dahil 2000 ila 4000 arası kelime içermesi ve bildiri tam metinlerinin 3 Şubat 2020 tarihine kadar utak@metu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir (lütfen e-posta başlığında UTAK BİLDİRİ TAM METNİ diye belirtiniz). Bildiri metinleri konuya göre belirlenen en az iki hakeme gönderilecek ve hakem değerlendirmesi sonuçları 30 Mart 2020 tarihinde duyurulacaktır. Konferansta sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin tam metinleri derlenecek olan konferans kitabında yer alacaktır. Bu nedenle, bildiri tam metni konferans web sayfasında paylaşılacak olan yazım şablonuna uygun olarak düzenlenmelidir.

Çalıştay

Konferans kapsamında çalıştaylara yer verilecektir. Bu çalıştaylar bir araştırma sürecinde kurgulanan bir uygulama, yeni bir yaklaşımın tanıtılması, bir yöntemin denenmesi, ortak çalışmalar yürütülmesi, disiplinler arası bakış açısının aktarılması ya da yorumlanması gibi çalışmalar içerebilir. Çalıştayların süresi dört saat ile sınırlı tutulmalıdır. Çalıştayların çıktıları konferansın son günü düzenlenecek özel bir oturumda sunulacaktır. Başvurular tasarım alanında faaliyet gösteren, uygulamacı, eğitimci, yönetici, araştırmacı gibi tüm paydaşlara açıktır. Çalıştay düzenlemek isteyenlerin, çalıştay yazım şablonunu (https://utak.id.metu.edu.tr/sablon-ve-kilavuzlar2020/adresinden indirilebilir) kullanarak hazırladıkları özetleri 3 Şubat 2020 tarihine kadar utak@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir (lütfen e- posta başlığında UTAK ÇALIŞTAY ÖZETİ diye belirtiniz). Özetlerde çalıştayın konusu, zaman planı, gerekli donanım ve malzemeler, beklenen katılımcı grubu ve sayısı ve öngörülen çıktılar açıkça ortaya koyulmalıdır. Çalıştay önerileri konferansın kapsamına ve programına uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye alınacak, değerlendirme sonuçları 30 Mart 2020 tarihinde duyurulacaktır.