Bildiri Kitabı


UTAK 2020 Dördüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Öngörü Bildiri Kitabına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.