Duyurular

UTAK2020 Bildiri Kitabı Yayınlandı!

UTAK 2020 Dördüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Öngörü Bildiri Özetleri Kitabına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

UTAK2020 Bildiri Özetleri Kitabı Yayınlandı!

UTAK 2020 Dördüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Öngörü Bildiri Özetleri Kitabına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

UTAK2020 Tasarım ve Öngörü Konferans Kayıtları Başladı!

Bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz “Öngörü” temalı UTAK2020 Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı 8-10 Eylül tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ev sahipliğinde Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşecektir. 

Katılım ücretsizdir. Konferans programına buradan ulaşabilirsiniz.

Konferansa giriş davetinin tarafınıza ulaştırılabilmesi için kayıt formunu en geç 4 Eylül 2020 tarihine kadar eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

Konferansla ilgili güncellemeler için lütfen web sayfamızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin:

Facebook: fb.me/utak2020

Instagram: https://www.instagram.com/utak.2020/

UTAK2020 Tasarım ve Öngörü Konferansı Çalıştay Kayıtları Başladı!

UTAK2020 kapsamında beş adet çalıştay yürütülecektir. Çalıştaylarla ilgili detaylı bilgiye çalıştaylar menüsünden ya da buradan ulaşabilirsiniz.

Çalıştaylara katılım için Çalıştay Kayıt Formu üzerinden ilgilendiğiniz çalıştayları işaretlemeniz, bu formdaki diğer bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

Çalıştaylara katılım ücretsizdir, kontenjanlarla sınırlıdır. Çalıştaylara katılmak isteyenlerin, katılım kontenjanlarını göz önünde bulundurarak, erken kayıt yaptırmaları önerilmektedir. Çalıştaylar Zoom üzerinden çevrimiçi olarak yürütülecektir.

Bu Eylül UTAK2020 Her yerde

UTAK2020 4. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansının temasını öngörü olarak belirlerken içinde bulunduğumuz durumla karşı karşıya kalacağımızı öngörememiştik. Tasarım, uzak ya da yakın geleceğe müdahale etmeyi hedefler ve öngörülemeyeni de kabul ederek, değişime ve dönüşüme açık çözümler geliştirir. Biz de değişime açık bu yaklaşımla UTAK2020’yi önceden duyurduğumuz 8-10 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden etkileşimli olarak gerçekleştirmeye karar verdik. Tasarımın ruhuna uyar şekilde, bir kısıtlama olarak algılanabilecek olan bu durumu bir olanağa dönüştürerek UTAK2020’ye farklı formatlarda yaratıcı yenilikler eklemeyi de hedefliyoruz.  

Konferansla ilgili güncellemeler için lütfen bizi web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edin:

Facebook: fb.me/utak2020

Instagram: https://www.instagram.com/utak.2020/

Websitesi: http://utak.id.metu.edu.tr

Fiziksel olarak bir araya gelemesek de, Eylül ayında daha geniş bir katılımla yüz yüze görüşmek dileğiyle.

Çalıştay Çağrısı

8-10 Eylül 2020 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan UTAK 2020, 4. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı kapsamında, tam metinli bildirilerin yanı sıra tasarım alanında faaliyet gösteren, uygulamacı, eğitimci, yönetici, araştırmacı gibi tüm paydaşlar tarafından düzenlenen ve yürütülen çalıştaylara yer vermek istiyor ve çalıştay önerilerinizi paylaşmak üzere sizleri davet ediyoruz. Çalıştaylar, araştırma sürecinde kurgulanan bir uygulama, yeni bir yaklaşımın tanıtılması, bir yöntemin denenmesi, ortak çalışmalar yürütülmesi, disiplinler arası bakış açısının aktarılması ya da yorumlanması gibi çalışmalar içerebilir.

Bu kapsamda, tasarım alanında öngörü teması ile ilgili çalıştay önerilerinizi çalıştay yazım şablonunu kullanarak 3 Şubat 2020 tarihine kadar utak@metu.edu.tr adresine göndermenizi bekliyoruz.

Çalıştay yazım şablonuna https://utak.id.metu.edu.tr/sablon-ve-kilavuzlar2020/ adresinden ulaşabilirsiniz.

______________

Bildiri Tam Metni Teslim Tarihi Hatırlatma

UTAK2020 Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı için bildiri metni son teslim tarihinin 3 Şubat 2020 Pazartesi olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bildiri yazım şablonuna http://utak.id.metu.edu.tr/sablon-ve-kilavuzlar2020/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

UTAK 2020

2014 yılında ilki düzenlenen Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferans dizisinin dördüncüsü UTAK 2020’nin 8 – 10 Eylül 2020 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde gerçekleştirileceğini bildirmekten heyecan duyuyor ve sizi “Tasarım ve Öngörü” kapsamında araştırma, uygulama ve eğitim alanındaki çalışmalarınızı UTAK 2020’de paylaşmaya davet ediyoruz. 

TASARIM VE ÖNGÖRÜ

Öngörü, bir işin ilerisini tahmin etme, takip eden aşamalarını önceden anlama ve ona göre davranışlarını kurgulama becerisidir. Öngörü nasıl geliştirildiğine bağlı olarak, duygusal ve bilişsel süreçlerimizi, dolayısıyla eylemlerimizi etkileyerek bireysel ve toplumsal bütün yaşamımızı şekillendirir. Ancak bu eylemlerimizin sonuçları zaman zaman öngörülerimizin dışına çıkar. Bu sapma bazen toplumsal bir krize neden olurken, bazen de bilimsel bir buluşa olanak tanıyabilir.

Tasarım, uzak ya da yakın geleceğe müdahale etmeyi hedefler. Tasarımcı bu müdahaleyi öngörüleri doğrultusunda kurgular. Bu müdahalenin sonucu, tasarım sürecinin çok yönlülüğü, öngörülenin kapsamı ve bağlamın değişkenliğiyle ilişkilidir. Öngörülemeyeni de kabul ederek, değişime ve dönüşüme açık öneriler geliştirebilen tasarım süreçleri, çözümlerin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Geleceğe dönük ekolojik, ekonomik ve toplumsal (sosyal) kaygıların giderek yükseldiği ve geçmişin geleceğe dönük adımlar için sürekli irdelendiği bu dönemde tasarım ve öngörü temasını aşağıdaki sorulardan yola çıkarak irdelemeyi hedefliyoruz.

  • Tasarım eğitiminde, pratiğinde ve araştırmalarında bir beceri olarak öngörünün yeri nedir, nasıl oluşturulur?
  • Öngörülmeyenin başrolde olduğu tasarım süreçleri ne söyler?
  • Tasarım eğitimi, pratiği ve araştırmasının geleceğini nasıl öngörüyoruz?

Bu bağlamda, UTAK 2020’de ÖNGÖRÜ kavramını aşağıda yer alan temalı oturumlarla tartışmaya açıyor, farklı konu ve alanlardaki katkılarınızı da bekliyoruz.

TEMALI OTURUMLAR

Tema 1: Bilimkurgu ve Alternatif Senaryoların Tasarımı

Tema 2: Dönüşen Dünyada Tasarım Eğitimi ve Pratiğinin Geleceği

Tema 3: Kullanıcı Deneyiminde Gelecek Öngörüleri

Tema 4: Meslek Politikaları

Tema 5: Sürdürülebilirlik ve Tasarım: Araştırma ve Eğitimde Açık Tasarım, Kişiselleştirme ve Maker Kültürü

Tema 6: Tasarımcının Rolü ve Tasarım Süreçleri Üzerinden Otorite, Katılım ve Özdüşünümsellik

UTAK2020 Düzenleme Kurulu

Gülay Hasdoğan
Senem Turhan
Mehtap Öztürk Şengül
Dalsu Özgen Koçyıldırım
Aslıhan Tokat
Sıla Umulu
Sezen Yüksel