Önemli Tarihler

Bildiri sunumu özetlerinin teslimi: 13 Ekim 2019

Bildiri sunumu özetlerinin teslimi (uzatma): 25 Ekim 2019

Bildiri sunumu özetleri için ön değerlendirmelerin açıklanması: 18 Kasım 2019

Bildiri metni teslimi: 3 Şubat 2020

Çalıştay önerisi teslimi: 3 Şubat 2020

Hakem değerlendirmelerinin açıklanması: 27 Nisan 2020

Çalıştay önerisi değerlendirmelerinin açıklanması: 27 Nisan 2020

Kayıtlar: 20 Ağustos 2020 – 4 Eylül 2020

Geç Kayıtlar: 4 Eylül 2020 – 8 Eylül 2020 (08:30’a kadar)