X – Önemli Tarihler 2018

Bildiri ve poster sunumu özetlerinin teslimi: 13 Kasım 2017

Bildiri ve poster sunumu özetleri için ön değerlendirmelerin açıklanması: 24 Kasım 2017

Bildiri ve vaka çalışması metni teslimi (Uzatılmış): 12 Şubat 2018

Poster sunumları için sayısal kopya teslimi (Uzatılmış): 12 Şubat 2018

Çalıştay önerisi teslimi: 5 Şubat 2018

Bildiri ve vaka çalışması değerlendirmelerinin açıklanması:  30 Mart 2018

Çalıştay önerisi değerlendirmelerinin açıklanması: 30 Mart 2018

Poster sunumları için basılı kopya teslimi: 31 Ağustos 2018

 

Kayıtlar: 8 Haziran 2018 – 10 Ağustos 2018

Geç Kayıtlar: 11 Ağustos 2018 – 12 Eylül 2018 (12:00’ye kadar)