Konferansa Katılım

Konferansa katılım, tam metin bildiri sunumu ve poster sunumu olmak üzere iki formatta yapılacaktır. Konferans süresince düzenlenmek üzere çalıştay önerileri de kabul edilecektir. Çalıştay çıktılarının sunumu için ayrıca oturum düzenlenecektir. Bildiriler ve poster sunumları ODTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından basılacak konferans kitabında yer alacaktır.

Bildiri Sunumu

Konferansa önerilen bildiriler, iki aşamalı bir süreçle değerlendirilecektir.

  1. Özet: Konferansa bildiri ile katılmak isteyenlerin, UTAK2018 Özet Şablonu’na (üzerine tıklanarak indirilebilir) göre hazırladıkları en fazla 300 kelimelik özetleri 3 Kasım 2017 tarihine kadar utak@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir (lütfen e-posta başlığında UTAK BİLDİRİ ÖZETİ diye belirtiniz). Özetlerde çalışmanın amacı, araştırma sorusu, teorik yaklaşım ve araştırma yöntemleri açıkça ortaya koyulmalıdır. Özetler konferansın kapsamına uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye alınacak, değerlendirme sonuçları 24 Kasım 2017 tarihinde duyurulacaktır.
  1. Tam bildiri metni: Ön değerlendirme sonucunda kabul edilen önerilerin, başlık, özet, en fazla beş anahtar kelime ve kaynakça dahil 3000 ila 5000 arası kelime içermesi ve tam bildiri metinlerinin 5 Şubat 2018 tarihine kadar utak@metu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir (lütfen e-posta başlığında UTAK TAM BİLDİRİ METNİ diye belirtiniz).  Bildiri metinleri konuya göre belirlenen en az iki hakeme gönderilecek ve hakem değerlendirmesi sonuçları 16 Mart 2018 tarihinde duyurulacaktır. Gerekli görüldüğü durumda, bildiri metninin poster olarak sunulması katılımcıya önerilecektir. Konferansta sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin tam metinleri derlenecek olan konferans kitabında yer alacaktır. Bu nedenle, tam bildiri metni konferans websayfasında paylaşılacak olan yazım şablonuna uygun olarak düzenlenmelidir.

Poster Sunumu

Henüz yürütülmekte ve tamamlanmamış olan araştırmalar, veya tam bildiri metni kapsamında olmayan çalışmalar (uygulama, inceleme, gibi) konferansa poster sunumu olarak kabul edilecektir. Önerilen poster sunumları iki aşamalı bir süreçle değerlendirilecektir.

  1. Özet: Konferansa poster sunumu ile katılmak isteyenlerin, hazırladıkları en fazla 100 kelimelik özetleri 3 Kasım 2017 tarihine kadar utak@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir (lütfen e-posta başlığında UTAK POSTER ÖZETİ diye belirtiniz). Özetlerde çalışmanın amacı, yöntemleri, çıktı veya çıkarımları açıkça ortaya koyulmalıdır. Özetler konferansın kapsamına uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye alınacak, değerlendirme sonuçları 24 Kasım 2017 tarihinde duyurulacaktır.
  1. Poster Teslimi: Ön değerlendirme sonucunda kabul edilen önerilerin, websayfasında paylaşılacak olan poster tasarım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış olan sayısal kopyaları 5 Şubat 2018 tarihine kadar utak@metu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir (lütfen e-posta başlığında UTAK POSTER TESLİMİ diye belirtiniz). Poster sunumları içerik ve format olarak değerlendirilecek ve sonuçları 16 Mart 2018 tarihinde duyurulacaktır. Kabul edilen poster sunumlarının basılı kopyaları ise 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ODTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ne elden veya postayla teslim edilecektir.

Çalıştay

Konferans kapsamında çalıştaylara yer verilecektir. Bu çalıştaylar bir araştırma sürecinde kurgulanan bir uygulama, yeni bir yaklaşımın tanıtılması, bir yöntemin denenmesi, ortak çalışmalar yürütülmesi, disiplinler arası bakış açısının aktarılması ya da yorumlanması gibi çalışmalar içerebilir. Çalıştayların süresi dört saat ile sınırlı tutulmalıdır. Çalıştayların çıktıları konferansın son günü düzenlenecek özel bir oturumda sunulacaktır. Başvurular tasarım alanında faaliyet gösteren, uygulamacı, eğitimci, yönetici, araştırmacı gibi tüm paydaşlara açıktır. Çalıştay düzenlemek isteyenlerin, çalıştay yazım şablonunu kullanarak hazırladıkları özetleri 5 Şubat 2018 tarihine kadar utak@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir (lütfen e-posta başlığında UTAK ÇALIŞTAY ÖZETİ diye belirtiniz).Özetlerde çalıştayın konusu, zaman planı, gerekli donanım ve malzemeler, beklenen katılımcı grubu ve sayısı ve öngörülen çıktılar açıkça ortaya koyulmalıdır. Çalıştay önerileri konferansın kapsamına ve programına uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye alınacak, değerlendirme sonuçları 16 Mart 2018 tarihinde duyurulacaktır.

Tüm teslimler, konferansın yazışma adresi olan utak@metu.edu.tr üzerinden kabul edilecektir.