Duyurular

Konferansa Kayıt

UTAK2018’e erken kayıtlar başlamıştır!

Nasıl kayıt olacağınızı öğrenmek için, lütfen Kayıt sayfamızı ziyaret ediniz.

 

Hakem Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

Bildiri ve vaka metinleri hakem değerlendirmeleri yazarlara iletilmiştir.

 

Gelen yoğun istek üzerine teslim tarihleri uzatılmıştır!

Bildiri ve vaka çalışması metni teslimi:
Poster sunumları için sayısal kopya teslimi:

12 Şubat 2018

 

Özet Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

Bildiri ve poster özeti değerlendirmeleri yazarlara iletilmiştir.

 

Vaka Çalışması Çağrısı

UTAK 2018, 3. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı kapsamında, tam metinli bildiri ve poster sunumlarına ek olarak, alanı besleyebilecek, gerçekleştirilmiş tasarım uygulamaları ve tasarım araştırmalarına ilişkin vaka çalışmalarını paylaşmak üzere sizleri davet ediyoruz. Bu kapsamda, tasarım alanında gerçek hayata dair uygulamalar ve deneyimlerin kısa metinli bildiri formatında paylaşılması hedeflenmektedir. Vaka çalışması ile daha detaylı bilgiye konferansa katılım sayfasından erişilebilir.

 

UTAK 2018

3. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı

İlki 2014, ikincisi 2016 yıllarında düzenlenen UTAK konferans dizisinin üçüncüsünün 12-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde gerçekleştirileceğini bildirmekten heyecan duyuyoruz.

Sizleri “Tasarım ve Umut” başlığını taşıyan UTAK 2018, 3. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansında araştırma, uygulama ve eğitim alanlarındaki çalışmalarınızı paylaşmak üzere davet ediyoruz.

Tasarım ve Umut

Bu konferans dizisine, Türkiye’de tasarım alanına dair gelişmeleri izlemek, paylaşmak, tanışmak, kaynaşmak ve alanımızdaki yeniliklere hep birlikte olumlu yön vermek umuduyla başladık. Tasarım camiası olarak, uygulamacısıyla, araştırmacısıyla, eğitimcisiyle ve öğrencisiyle, taraflar değil, bütün olduğumuzu düşünüyoruz. Tasarımın birleştirici ve yapıcı gücüyle geleceğe yönelik olumlu gelişmeleri birlikte kurgulamak ve şekillendirmek bizlerin sorumluluğu ve görevidir. Bu da öncelikle hayal etmeyi ve yapıcı önermeler ortaya koyarak bunları hayata geçirmeyi gerektirir.

Hepimiz geleceğe yönelik daha iyi bir dünya hayal ederek tasarlıyoruz. Ancak son yıllarda gerçekleşen kimi küresel ve yerel olayların toplumsal ve bireysel ölçekte güvensizlik ve kaygı uyandırdığını görüyor ve deneyimliyoruz. Yaşanan olumsuzlukları olumluya çevirmek için, insan ve insan yapımı çevre arasındaki ilişkiyi kuran en temel unsur olan ‘tasarım’, hayatımızı, toplumu ve bireyler arası ilişkileri biçimlendirerek değişime ön ayak olmalıdır. Değişim için ise önce ‘umut’ etmek sonra tasarlamak gerekir.

Umut, her kesimden bireyin iç dünyasındaki beklentilerini dış dünyasındaki eylemleriyle buluşturduğu, bu anlamda yaşamını kendi ölçütlerinde ve beklentileri doğrultusunda iyileştirmek için itici güç olarak hissettiği ve kullandığı, psikoloji ve psikoterapi alanlarında da yer bulan ve psikolojik işlevselliği olan bir olgudur. Umudun toplumsal ölçekte, bireysel duygu durumundan öte, toplumsal oluşlar ve eylemler bağlamında işlevselliği ve yaratıcı itkisi vardır. Dolayısıyla, umut olgusu toplum ölçeğinde ve sosyolojik bağlamda bilimsel ve akademik olarak daha geniş yer bulmalıdır.

Bu bağlamda tasarım ve umut ekseninde konferansta aşağıdaki soruları irdelemeyi hedefliyoruz:

  • Tasarım, yaratıcılık, yenilikçilik ve toplumsal ölçek kesitinde umut nasıl bir işlevselliğe sahiptir, nelere yön verebilir?
  • Toplumsal esenlik ve bireysel iyi oluş bağlamlarında ve tasarım kesitinde umut kavramının nasıl bir rolü vardır?
  • Mesleki ve akademik bağlamda tasarım alanının geleceği için umut ne ifade etmektedir?

Bildiri ve poster sunumu özetlerinin teslimi: 13 Kasım 2017